Din fantasi vår utmaning!
 
 
 
Varför köpa timmerhus!

 

Naturvänligt

 • Trä är ett rent material gjort av naturen själv

 • Trä är nedbrytningsbart

Hälsa

 • Tack vare bra kvalitet på virket blir inneluften kontinuerligt friskare på ett naturligt vis

 • Genom att timmer verkar antistatiskt  finns det mindre damm i timmerhus, speciellt uppskattat av allergiska människor

 • Naturlig fuktighet i trä är en del inneluften vintertid, säkerställer att inneluften får en optimal balanserad luftfuktighet

Värme

 • Trä är ett naturligt varmt material, insidan av stocken känns bekväm, eftersom stockens yttertemperatur är i närheten av inneluftens temperatur

 • En stock avger värme sakta i samklang med innetemperaturen, men på sommaren är det komfortabelt kallt i ett timmerhus

Tradition

 • Timmerhus är ett av de äldsta byggsätten

 • Ett timmerhus byggt på rätt sätt kommer att hålla i århundraden

Mervärde

 • Värdet av ett timmerhus är högt på fastighetsmarknaden och det kan jämföras med ett bra vin, det blir bättre under årens lopp

 • Ett timmerhus är inte bara ett hus, det är ett sätt att tänka som värdesätter ett naturligt och hälsosamt sätt att leva som tar hänsyn till vår omgivande miljö

 

Fördelar med handbilade hus

Hus med en själ

 • Varje träd har sin egen karaktär, trädet bevarar sin naturliga form i timmerväggen

 • Den mänskliga energi som har satts in i ett handbilat timmerhus ger definitivt ett mervärde till huset

 • I många kulturer finns en tradition att trä har en själ, i Japan finns det till och med ett namn för det ”Kodama”.

 • Handgjord träbehandling tar bättre hand om det.

Exklusivitet

 • Handbilade hus ger en möjlighet att skapa unika lösningar

Miljövänlighet

 • Handbilad produktion ger mindre spill av trämaterial

 • Det finns inget behov av stora industrier eller slösande maskiner

Massivt

 • Genom att bila för hand bevarar vi maximum av trädets form och dess möjlighet att göra större konstruktioner

 • I en massive timmervägg finns inga limlager som kan förhindra timret att andas

 

Fördelar med Hobbiton

Tillit

 • Producent av kvalitetsprodukter sedan 1987

 • Vi ger 10 års garanti på våra bärande konstruktioner

 • Vi har alltid vinterfällda stockar i vårt lager för att säkerställa den bästa kvaliten

 • Vi är medlemmar av Estlands Trähusförening och International Trähusbyggaresförening

 • Vårt speciella system för kontroll görs att misstag minimeras

 • Vi är ett ekonomiskt starkt företag, 1 tredjedels ägt av ett Norskt företag

 • Laftekompaniet As, som är ett av Norges ledande företag ledande företag i branschen, med mer än 10 års erfarenhet av den krävande Norska marknaden

Flexibilitet

 • Vi kan erbjuda både stommpaket eller fulllt snickarfärdigt paket

 • Vi kan erbjuda design av ett timmerhus från skisser till ett färdigt hus

 • Vi levererar hus enligt kundens speciella krav genom att använda lämpligt material

Kompetens

 • Våra snickare har gått i skola hos George Fuller från Norwegian Log building School och Joel McCarty från Timbers Framers Guild

 • Alla bärande konstruktioner är beräknade av licenserade ingenjörer

 • Vi använder ett dataprogram utformat för timmerhus för att designa timmerhus Ägarna är ledande i inom timmerhusproduktion genom att vara aktiva inom Estlands Trähusförening samt hålla seminarier hos jordbruksuniversitetet i Estland. De hjälper till med att återskapa populariteten med timmerhus genom Att återskapa gamla metoder